Arveret og testamente

”Hvem arver mine værdier, når jeg ikke er her mere? Hvordan sikrer jeg bedst muligt mine børn af første ægteskab? Hvad sker der med min formue, hvis jeg dør før min samlever? Kan man gøre arven til særeje, så arven ikke skal deles med børnenes respektive ægtefæller i tilfælde af skilsmisse? Skal mit barn arve mig, selvom jeg ikke har haft kontakt med vedkommende i 20 år? Hvordan skal testamentet fortolkes?”

Arveloven er baseret på kernefamilien

Groft sagt tager arveloven ikke tilstrækkeligt hensyn til, at der nu om dage er mange forskellige måder at være familie på og dermed også mange forskellige ønsker at tilgodese. Mange vælger at bo sammen uden at gifte sig. Mange har måske en børneflok bestående af ”dine, mine og vores børn.” Men arveloven tager udgangspunkt i, at vi alle lever i kernefamilier, at alle samboende par er gift og ikke har børn med andre end hinanden.

Til gengæld giver arveloven mulighed for, at man kan oprette et testamente og dermed tilpasse sine arveforhold efter egne ønsker og behov.

Vi tilbyder et uforpligtende møde

Hos MHL Advokatfirma i Horsens har vi omfattende erfaring med at skrive testamenter til kunder, der vil sikre deres efterladte bedst muligt. Er kunden i tvivl om, hvorvidt der er behov for et testamente, holder vi et uforpligtende møde, hvor vi rådgiver kunden ud fra arveloven og sammen finder frem til kundens ønsker. Herefter tager kunden stilling til, om der skal laves et udkast til testamente. I langt de fleste situationer ender det med, at vi bliver bedt om at udarbejde testamentet.

Et testamente skaber sikkerhed

For rigtig mange mennesker giver det en tryghed at vide, præcis hvordan deres efterladte stilles. Det koster fra 3.500 kr. inkl. moms at få skrevet et testamente hos MHL Advokatfirma, og pengene kan vise sig at være givet godt ud. Dertil kommer et gebyr til notaren, hvis man ønsker et såkaldt ”notartestamente”, hvilket vi normalt anbefaler.

Ring til os i dag på tlf. 5118 6689 eller kontakt os her, hvis du ønsker et møde eller har spørgsmål om arveret og testamente.