Behandling af dødsboer

Hos MHL Advokatfirma har vi stor erfaring med behandling af dødsboer. Vi kan bistå med behandling af hele boet eller med udvalgte opgaver, såsom udarbejdelse af åbningsbalance, udarbejdelse af det afsluttende boregnskab eller beregning af arveafgiften. Vi kan også bistå med fortolkning af et testamente.

Privatskiftet bo

Hvis boet skiftes privat kan vi vejlede arvingerne om gældende regler og bistå dem med f.eks. at realisere boets aktiver, beregne arveafgiften, udarbejde de nødvendige papirer til skifteretten, udlodde aconto arv, arveudlægge bestemte genstande, f.eks. en fast ejendom eller aktier og bistå med fordeling af indboet etc.

I andre tilfælde kan vi også påtage os rollen som rådgiver for en enkelt arving i forbindelse med en bobehandling, herunder en bobehandling som forestås af en anden autoriseret bobestyrer.

Skifte ved autoriseret bobestyrer

Da advokat Martin Høj Lauridsen er udpeget som autoriseret bobestyrer ved Retten i Horsens, kan kontoret også behandler boer, der skal skiftes ved en autoriseret bobestyrer, f.eks. fordi arvingerne er uenige eller finder det hensigtsmæssigt, hvis boet er insolvent, hvis arvelader har ønsket det, eller hvis der er mindreårige arvinger i boet.

Uskiftet bo

MHL Advokatfirma kan rådgive en længstlevende ægtefælle om mulighederne for at sidde i uskiftet bo samt om fordele og ulemper i den forbindelse.

Vi kan også rådgive om længstlevendes muligheder for at udarbejde et testamente og bistå med at udarbejde og indsende en formueopgørelse til Skifteretten.

Vores honorar for rådgivning i forbindelse med bobehandling og arvesager fastsættes under hensyntagen til det tidsforbrug, der har været forbundet med sagen. I de fleste tilfælde vil det være muligt at anslå et samlet honorar for opgaven, inden opgaven på begyndes.

Ring til os på tlf. 5118 6689 eller kontakt os her, hvis du ønsker et møde eller har spørgsmål om bobehandling eller arvesager.