Erhverv

MHL Advokatfirma har i mange år beskæftiget sig med generel erhvervsret, herunder bl.a.:

  • Alm. kontraktsret, kontraktsindgåelse og erhvervslejeret.
  • Selskabsret, bl.a. selskabsstiftelse, afholdelse af generalforsamlinger, kapitalændringer, vedtægtsændringer mv.
  • Ansættelsesret, bl.a. udarbejdelse af ansættelseskontrakter og direktørkontrakter samt rådgivning i forbindelse med afskedigelse eller bortvisning af medarbejdere.
  • Virksomhedsoverdragelsesaftaler og generationsskifte.
  • Retssager – Vi har møderet for landsret. Efter nærmere aftale med kunden undersøger vi altid, om der er mulighed for at afslutte en sag med et forlig. Det er vores generelle erfaring, at det ofte skaber den største værdi for kunden, hvis en sag kan afsluttes forligsmæssigt, bl.a. fordi en lang, dyr og tidskrævende retssag dermed kan undgås.
  • Tvangsopløsning, likvidation og konkursbehandling. Advokat Martin Høj Lauridsen er antaget som fast medhjælper i tvangsopløsningssager ved Retten i Horsens.
  • Rådgivning vedrørende juridiske problemstillinger i forbindelse med drift af campingpladser, herunder rådgivning i forbindelse med køb og salg af campingpladser.

Hvis en opgave kræver specialviden, som ikke findes på vores kontor, inddrager vi – efter nærmere aftale med kunden – de nødvendige specialister, så også sådanne opgaver bliver løst hurtigt og professionelt.

Ring på 75 62 22 10 / 51 18 66 89 og få oplyst en fast pris eller en overslagspris alt afhængigt af opgaven. Du kan også sende en forespørgsel til info@mhladvokatfirma.dk.