Privat

MHL Advokatfirma hjælper mange private kunder med en bred vifte af juridiske problemstillinger. I langt de fleste tilfælde er det muligt på forhånd at få oplyst en fast pris, inden opgaven igangsættes. Vi beskæftiger os bl.a. med:

  • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Gennem årene har vi hjulpet et meget stort antal private købere og sælgere med de juridiske aspekter af en ejendomshandel.
  • Overdragelse af fast ejendom til medejer i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophævelse.
  • Bistand i forbindelse med arvesager og dødsbobehandling. Advokat Martin Høj Lauridsen er antaget som autoriseret bobestyrer ved Retten i Horsens, og konteret bistår tillige arvingerne i mange privatskiftede boer. Sekretær Bodil Hoffmann Fredriksen hører til blandt byens dygtigste sekretærer inden for bl.a. arvesager og dødsbobehandling.
  • Retssager. Vi har møderet for landsret og hjælper gerne med at undersøge, om kunden kan opnå fri proces eller retshjælpsdækning til sagen. Desuden undersøger vi altid – efter nærmere aftale med kunden – om der er mulighed for at afslutte en sag forligsmæssigt. Det er vores erfaring, at det ofte skaber den største værdi for kunden, hvis en sag kan afsluttes med et forlig, bl.a. fordi en lang og tidskrævende retssag dermed kan undgås.
  • Oprettelse af testamenter og ægtepagter.
  • Bodeling i forbindelse med skilsmisser.

Hvis en opgave kræver specialviden, som ikke findes blandt vores medarbejdere, inddrager vi gerne de nødvendige specialister, så også disse opgaver bliver løst hurtigt og professionelt. I så fald vil vi dog altid aftale det med kunden på forhånd.

Ring på 75 62 22 10 / 51 18 66 89 og få oplyst en fast pris eller en overslagspris alt afhængig af opgaven. Du kan også sende en forespørgsel til info@mhladvokatfirma.dk.